For Universities  For Companies          

Blog over het J1 Visum (kosten en de Sponsororganisaties/DS-2019 formulier)

Het aanvragen van het J1 visum voor Amerika is een relatief ingewikkeld proces. Daarnaast is er op het internet veel verschillende en niet altijd correcte informatie te vinden. Zo zijn de verschillende prijzen die gevraagd worden voor de uitgifte van het DS-2019 formulier enorm. IO New York heeft deze blog geschreven om toekomstige J1 stagiaires te informeren over het J1 visum en de verschillende aspecten hiervan. Ook hebben wij een kort filmpje (zie onderstaand filmpje) gemaakt om een aantal aspecten kort toe te lichten.
In deze blog worden de volgende punten beschreven:

  - J1 visum verschil in prijs;
  - sponsororganisaties en de rol daarvan;
  - het DS-2019 formulier;
  - keuze sponsororganisatie;
  - kostenoverzicht;
  - beschrijving van de verschillende kostenposten;
  - spoedprocedure.

J1 visum - verschil in prijs (kosten DS-2019 formulier)
Verschil in prijs: de kosten voor het DS-2019 formulier verschillen beduidend; variërend van 660,- tot en met 1.295 euro, voor enkel het DS-2019 formulier (voor een stage van 6 maanden). IO New York adviseert haar studenten daarom om de verschillende prijzen goed te bestuderen; om er zo voor te zorgen dat hij of zij de juiste prijs betaald voor het J1 visum. Het is niet nodig om een hogere prijs te betalen voor zowel het sponsorship als voor het J1 visum. Beide hebben ten alle tijden éénzelfde waarde. Er zijn dan ook geen verschil in gradatie van het hebben van sponsorship of het heben van het J1 visum. IO New York kiest er om deze reden voor: om met sponsororganisaties te werken die lage prijzen hanteren en tevens vlot en secuur tewerk gaan.J1 visum - sponsororganisatie (en het DS-2019 formulier)
Om het J1 visum aan te kunnen vragen heb je een sponsorship nodig, dat je alleen kunt bemachtigen via een sponsororganisatie uit Amerika. Wanneer jouw sponsorship wordt toegekend; wordt jou het DS-2019 formulier uitgereikt. Nadat jij je sponsorship hebt geregeld en het DS-2019 formulier hebt ontvangen, kun je een afspraak maken bij het Amerikaanse Consulaat maken en het J1 visum aanvragen.
Bij het aanvragen van het sponsorship (en het J1 visum), is het van groot belang dat alle documenten zorgvuldig en correct worden aangeleverd. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat de mogelijkheid dat je sponsorshipaanvraag wordt afgekeurd. Afhankelijk van de gekozen sponsororganisatie worden de kosten gedeeltelijk of niet gerestitueerd.

J1 Visum - keuze sponsororganisatie
De sponsororganisatie zijn verantwoordelijke voor het controleren en toetsen van de J1 voorwaarden. Hiervoor hanteren zij hun eigen voorwaarden en richtlijnen. Zo zijn de J1 criteria voor de stagebedrijven verschillend per sponsororganisatie. Hierdoor kan je sponsoraanvraag bij de éne sponsororganistie worden afgekeurd, terwijl een andere sponsororganisatie deze aanvraag zou hebben goedgekeurd. Daarnaast mogen de sponsororganisaties hun eigen prijzen vragen. Hierdoor zijn niet alleen de aanvraagprocedures, maar ook de prijzen per sponsororganistie verschillend.
Voor het succesvol aanvragen van het J1 is hierdoor de keuze van de juiste sponsororganisatie van groot belang. Mede door de complexiteit van J1 visum en de aanvraagprocedures; zijn er sponsororganisaties die een goedkeuringpercentage van onder de 80% hebben. Niet elke sponsororganisatie is gemachtigd om in elke studierichting het DS-2019 formulier uitgeven. IO New York werkt daarom met grotere sponsororganisaties, omdat deze vaak voor meerdere studierichtingen het DS-2019 formulier kan uitreiken. De verschillende sponsororganisaties waarmee IO New York doorlopende contracten heeft, kunnen samen in vrijwel alle studie/stagerichtingen stagiaires sponsoren.

J1 Visum Amerika - Kosten
Naast de kosten voor het sponsorship en de uitgifte van het DS-2019 formulier zijn er een aantal andere kostenposten waar je rekening mee moet houden bij het aanvragen van het J1 visum.
Zoals je op het internet kunt terugvinden worden er verschillende kosten en prijzen voor het J1 visum en het uitgeven van het DS-2019 formulier gevraagd. Dit is o.a. afhankelijk van de keuze van de organisatie waarbij jij je sponsorship en J1 visumaanvraag indient.
Zowel het J1 sponsorship als het J1 visum kent geen verschil in gradaties. Meer- of minder betalen voor het J1 visum is dan ook een persoonlijke keuze, welke niet meespeelt in de geldigheid van het J1 visum.

J1 visum - kostenoverzicht
• sponsorship / DS-2019 formulier = $795 (3 tot 6 maanden)
kosten DS-2019 formulier:
- 0-3 maanden - $745
- 3-6 maanden - $795
- 6-12 maanden - $1.050

• SEVIS Fees = $180
• afspraak Consulaat = $160
• J1 visum support IO New York = €165,-

Totale kosten voor het J1 Visum - $1.345 (1.150,- (wisselkoers van €=1/$=0,85))
Bekijk de wisselkoers hier: https://www.wisselkoers.nl/

Overige / optionele kosten:
• Site Visit (bedrijfsinspectie) = $180
• verzekering = $50 of $90 per maand (afhankelijk van de gekozen verzekering)
• spoedprocedure (op aanvraag)
• verlenging J1 Visum (op aanvraag)

* Onderaan deze blog staat een beschrijving van alle kostenposten en waarvoor deze dienen.

J1 visum - de duur van de aanvraag
De duur van de aanvraag is sterk afhankelijk van hoe snel alle gevraagde documenten worden aangeleverd, door zowel de stagiair als het stagebedrijf en hoe snel de sponsororganisatie kunnen werken. Na aanleveren van alle documenten kan de sponsororganisatie met drie á 6 weken sponsorship verlenen. Het aanvragen van het J1 visum duurt bij het consulaat één á twee weken. Een reguliere visumaanvraag duurt, na aanleveren van de aanmeldingsdocumenten, bij IO New York tussen de vijf en acht weken.
Let op: tijdens het hoogseizoen kunnen de wachttijden van het Amerikaanse Consulaat oplopen tot wel dertig kalenderdagen.

J1 visum - spoedaanvraag
Het is mogelijk bij een sponsororganisatie een spoedaanvraag te doen. De sponsororganisatie probeert doorgaans binnen 7 werkdagen de sponsoraanvraag af te handelen. Vervolgens moet de J1 stagiar nog een afspraak maken bij het Amerikaanse Consulaat. Reken hiervoor, afhankelijk van de wachttijden, 7 tot 14 dagen voor.

Informeer vooraf goed naar de daadwerkelijke kosten ervan, zowel bij het stagebemiddelingsbureau als bij de sponsororganisatie. De meeste sponsororganisaties vragen minimaal $400 voor een spoedaanvraag, maar de kosten kunnen oplopen naar §1.200.

J1 visum - J1 visum Voorwaarden
Om het J1 visum aan te kunnen vragen moeten zowel de student als het stagebedrijf voldoen aan de voorwaarden van het J1 Visum voor Amerika. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de US Department of State en hieraan moet ten alle tijden aan worden voldaan. Zowel de sponsororganisatie in Amerika, als het Amerikaanse Consulaat in Nederland zijn gemachtigd de J1 Visumaanvraag af te keuren. Dit kan ik de praktijk betekenen, dat wanneer de sponsororganisatie jouw sponsoraanvraag heeft goedgekeurd; dat het Amerikaanse Consulaat jouw visumaanvraag alsnog kan afwijzen. Het is daarom van belang dat je goed op de hoogte bent van de criteria en voorwaarden omtrent het aanvragen van het J1 visum.

De voorwaarden voor het J1 visum op een rij
J1 voorwaarden stagiaires - de stagiair moet/mag:
• moet een theoretische opleiding volgen (minimaal MBO niveau 4);
• moet een langdurige voltijd opleiding volgen;
• in het verlengde van de studie, stage willen lopen;
• tijdens stage nooit eindverantwoordelijke zijn;
• niet in direct contact staan met patiënten / klanten met een uitzondering voor de horeca en de toerismesectoren;
• Niet zelfstandig stagewerkzaamheden verrichten;
• mag geen regulier werk doen, of iets wat daarop lijkt.

J1 voorwaarden stagebedrijf - het stagebedrijf moet:
• een officieel kantoor hebben dat wil zeggen dat het geen flex-office of kantoor in huis mag zijn;
• minimaal 3 werknemers hebben per stagiair (of 5, of 15, afhankelijk van de sponsororganisatie);
• over een werknemersverzekering beschikken, waar ook de stagiaire onder valt;
• openstaan voor een eventuele site-visit van de sponsororganisatie.

Deze voorwaarden worden getoetst door zowel de sponsororganisatie in Amerika als het Amerikaanse Consulaat in Nederland of België. De sponsororganisatie zal de aanvraagtoetsen aan de hand van de aangeleverde documenten en het afnemen van een interviews met zowel de stagiaire als contactpersoon/supervisor van het stagebedrijf.

J1 visum - sponsorship (Het DS-7002 & DS-2019 Formulier - $795)
Het stagebedrijf moet voor de aanvraag van het sponsorship een trainingsplans opstellen voor de student. Dit trainingsplan wordt verwerkt in het DS-7002 formulier en uiteindelijk in het DS-2019 formulier. In dit trainingsplan moet onder andere beschreven worden welke werkzaamheden de stagiaire gaat verrichten, wat de stagiair kan gaat leren, op welke manier, de toetsing ervan, wie de supervisor is en of deze supervisor voldoende kennis en expertise heeft om de stagiaire tijdens de stage leiding te kunnen geven, conform de J1 voorwaarden. De goedkeuring van het opleidingsplan verloopt via het DS-7002 en DS-2019 formulier; welke logischerwijs, zorgvuldig ingevuld moet worden.
IO New York is gemachtigd om een DS-7002 formulier voor bedrijven op te stellen en er voor te zorgen dat deze voldoet aan álle J1 voorwaarden.

Wanneer een sponsororganisatie in Amerika het sponsorship verleend, dan geeft deze ook het DS-2019 Formulier uit. Het DS-7002 formulier is vanaf dat moment verwerkt in het DS-2019 formulier. Wanneer het opleidingsplan niet voldoet aan de voorwaarden, dan zal deze worden afgekeurd. Het stagebedrijf krijgt in de meeste gevallen éénmalig de mogelijkheid om aanpassingen om het opleidingsplan te wijzigen en/of aan te vullen.

J1 visum - SEVIS Fees ($180)
Het SEVIS Systeem is een electronisch systeem waarmee de J1 stagiaires in contact staan met o.a. hun sponsororganisatie. Elke J1 stagiaire moet zich aanmelden en registreren voor dit systeem. Op de onderstaande website van de US Immigrations and Customs Services kan je de SEVIS Fee betalen. Zonder de SEVIS Fees te betalen kan de stagiair geen afspraak inplannen bij het Amerikaans Consulaat in Nederland of Brussel om zijn of haar J1 visum aan te vragen.

Afspraak Consulaat ($160)
Wanneer jij je sponsorship hebt ontvangen en de SEVIS Fee hebt betaald, kan jij een afspraak inplannen bij het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam of Brussel.
Het inplannen van een afspraak kan op deze website: https://nl.usembassy.gov/embassy-consulates/

J1 visum Support IO New York & IO USA (€165)
Met de J1 visum Support zorgen wij dat jouw sponsorship en J1 visum soepel verloopt en succesvol wordt aangevraagd. IO New York zorgt ervoor dat alle documenten voldoen aan de voorwaarden van de sponsororganisaties de J1 visumvoorwaarden van de U.S. Department of State. De student hoeft vervolgens alleen een afspraak te maken bij het Consulaat om het J1 visum aan te vragen. IO New York & IO USA had in 2016 & 2017 een 100% slagingsscore voor zowel de aanvragen voor het sponsorship als de aanvragen voor het J1 visum van onze studenten.

J1 visum - Site Visit (bedrijfsinspectie ($180))
Sinds 9/11 zijn de sponsororganisaties verplicht om 'MKB' stagebedrijven te inspecteren die voor het eerst een stagiaire doormiddel van het J1 Exchange programma aannemen. Deze inspectie gebeurt door middel van een zogeheten Site-Visit, waarbij de sponsororganisatie controleert of alle papieren en verzekeringen in orde zijn en of het bedrijf een goede stageplaats, conform de J1 voorwaarden, kan bieden aan de stagiare.

J1 visum - Spoedprocedure
In sommige gevallen is het noodzakelijk om een spoedaanvraag in te dienen. De kosten hiervoor verschillen per sponsororganisatie en kunnen uiteenlopen van 0 tot 1400 Euro.
Met een spoedprocedure kan je visumaanvraag binnen 3 à 4 weken rond zijn. Mits alle gevraagde documenten op tijd worden aangeleverd. Met of zonder spoedprocedure; het visumaanvraag moet ten alle tijden alle stappen doorlopen. Wanneer dit niet gebeurt, loopt de procedure vertraging op.

Heb jij vragen over het J1 visum, of het aanvragen hiervan; stuur dan een email met je vraag of naar info(@)ioabroad.com.

Wil jij je visumaanvraag met behulp van de visum support van IO New York & IO USA? Meld je dan hier geheel kosteloos en vrijblijvend aan voor een kennismakingsgesprek.

Aanmelden

Follow Us on Facebook!

Get in Touch!

 • Phone:
  0031 (0)6 22 11 08 27
 • Email:
  info(@)ioabroad.com
 • Address:
  Europalaan 20
  Stadstuin / City Garden
  Suite: 1.1.12